کانال تلگرام

صفحه اینستاگرام

09123909044

02144297804

پله دکوراتیو دوبلکس

نمایش:

نرده فرفورژه با هندریل چوب روسی

راه پله، پله، نرده، پله گرد،پله پیچ، پله مارپیچ، پله قوسی، پله دکوراتیو، پله دوبلکس، پله ویلایی، پله فلزی، پله چوب، پله کنسولی، پله اسپیرال، پله دور لوله، پله دور میله، پله حول محور، پله حلزونی، پله لوکس، حفاظ، نرده، نرده چوب، نرده فلزی، نرده فرفورژه، گل نرده، نرده سی ان سی، شیشه لمینت، نرده استیل، نرده سیم بکسل، هندریل چوبی، هندریل استیل، سیم بکسل، نرده کابلی، نرده شیشه،نرده شیشه ای، کف پله، کف پوش، کاور چوب، کف پله چوبی، کف پله سنگ، کف پله شیشه، کف پله سنگ، پایه نرده، پایه صراحی، پایه خراطی، پایه سی ان سی، پایه چوبی، چوب روسی، چوب راش، چوب نراد، چوب بلوط، چوب گردو، چوب فینگر، ام دی اف، روکش چوب، روکش ام دی اف، پلی استر، پلی اورتان، رنگ آمیزی چوب، دکوراسیون چوبی، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون لوکس، نرده لوکس، نرده شیک، نرده دکوراتیو، پله لوکس، پله شیک

پله گرد پله فلزی نرده فلزی

راه پله، پله، نرده، پله گرد،پله پیچ، پله مارپیچ، پله قوسی، پله دکوراتیو، پله دوبلکس، پله ویلایی، پله فلزی، پله چوب، پله کنسولی، پله اسپیرال، پله دور لوله، پله دور میله، پله حول محور، پله حلزونی، پله لوکس، حفاظ، نرده، نرده چوب، نرده فلزی، نرده فرفورژه، گل نرده، نرده سی ان سی، شیشه لمینت، نرده استیل، نرده سیم بکسل، هندریل چوبی، هندریل استیل، سیم بکسل، نرده کابلی، نرده شیشه،نرده شیشه ای، کف پله، کف پوش، کاور چوب، کف پله چوبی، کف پله سنگ، کف پله شیشه، کف پله سنگ، پایه نرده، پایه صراحی، پایه خراطی، پایه سی ان سی، پایه چوبی، چوب روسی، چوب راش، چوب نراد، چوب بلوط، چوب گردو، چوب فینگر، ام دی اف، روکش چوب، روکش ام دی اف، پلی استر، پلی اورتان، رنگ آمیزی چوب، دکوراسیون چوبی، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون لوکس، نرده لوکس، نرده شیک، نرده دکوراتیو، پله لوکس، پله شیک، تولید نرده چوبی، نرده چوبی تراس، نرده چوبی باغچه، لیست قیمت نرده چوبی، نرده چوبی دست دوم، قیمت نرده چوبی تراس، نرده چوبی مدرن، نرده چوبی اصفهان، نرده چوبی تهران، نرده پله گرد، نرده چوبی پله گرد، نرده فرفورژه پله گرد، نصاب نرده چوبی، نرده خراطی چوبی، نرده پله دوبلکس، نرده پیچ چوبی، آموزش ساخت پله گرد چوبی، روش ساخت نرده چوبی، آموزش ساخت نرده چوبی، پله پیچ بتنی، پله پیچ فلزی، پله پیچ بتنی، پلان پله پیچ، نورد پله پیچ، نورد پله گرد، محاسبه پله گرد، محاسبه پله پیچ، قیمت نرده گرد، قیمت پله گرد، پله گرد بتنی، پله گرد فلزی، پله گرد بتنی، پله گرد سنگی، پلان پله گرد، محاسبه پله گرد، قیمت نرده فرفورژه تراس، نرده فرفورژه بالکن، لیست قیمت نرده فرفورژه، انواع نرده فرفورژه، انواع پله گرد، انواع پله پیچ، قیمت هر متر نرده فرفورژه، پله گرد دوبلکس، پله پیچ دوبلکس

پله گرد چوبی با نرده چوب راش

راه پله، پله، نرده، پله گرد،پله پیچ، پله مارپیچ، پله قوسی، پله دکوراتیو، پله دوبلکس، پله ویلایی، پله فلزی، پله چوب، پله کنسولی، پله اسپیرال، پله دور لوله، پله دور میله، پله حول محور، پله حلزونی، پله لوکس، حفاظ، نرده، نرده چوب، نرده فلزی، نرده فرفورژه، گل نرده، نرده سی ان سی، شیشه لمینت، نرده استیل، نرده سیم بکسل، هندریل چوبی، هندریل استیل، سیم بکسل، نرده کابلی، نرده شیشه،نرده شیشه ای، کف پله، کف پوش، کاور چوب، کف پله چوبی، کف پله سنگ، کف پله شیشه، کف پله سنگ، پایه نرده، پایه صراحی، پایه خراطی، پایه سی ان سی، پایه چوبی، چوب روسی، چوب راش، چوب نراد، چوب بلوط، چوب گردو، چوب فینگر، ام دی اف، روکش چوب، روکش ام دی اف، پلی استر، پلی اورتان، رنگ آمیزی چوب، دکوراسیون چوبی، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون لوکس، نرده لوکس، نرده شیک، نرده دکوراتیو، پله لوکس، پله شیک

پله پیچ پله گرد

راه پله، پله، نرده، پله گرد،پله پیچ، پله مارپیچ، پله قوسی، پله دکوراتیو، پله دوبلکس، پله ویلایی، پله فلزی، پله چوب، پله کنسولی، پله اسپیرال، پله دور لوله، پله دور میله، پله حول محور، پله حلزونی، پله لوکس، حفاظ، نرده، نرده چوب، نرده فلزی، نرده فرفورژه، گل نرده، نرده سی ان سی، شیشه لمینت، نرده استیل، نرده سیم بکسل، هندریل چوبی، هندریل استیل، سیم بکسل، نرده کابلی، نرده شیشه،نرده شیشه ای، کف پله، کف پوش، کاور چوب، کف پله چوبی، کف پله سنگ، کف پله شیشه، کف پله سنگ، پایه نرده، پایه صراحی، پایه خراطی، پایه سی ان سی، پایه چوبی، چوب روسی، چوب راش، چوب نراد، چوب بلوط، چوب گردو، چوب فینگر، ام دی اف، روکش چوب، روکش ام دی اف، پلی استر، پلی اورتان، رنگ آمیزی چوب، دکوراسیون چوبی، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون لوکس، نرده لوکس، نرده شیک، نرده دکوراتیو، پله لوکس، پله شیک، تولید نرده چوبی، نرده چوبی تراس، نرده چوبی باغچه، لیست قیمت نرده چوبی، نرده چوبی دست دوم، قیمت نرده چوبی تراس، نرده چوبی مدرن، نرده چوبی اصفهان، نرده چوبی تهران، نرده پله گرد، نرده چوبی پله گرد، نرده فرفورژه پله گرد، نصاب نرده چوبی، نرده خراطی چوبی، نرده پله دوبلکس، نرده پیچ چوبی، آموزش ساخت پله گرد چوبی، روش ساخت نرده چوبی، آموزش ساخت نرده چوبی، پله پیچ بتنی، پله پیچ فلزی، پله پیچ بتنی، پلان پله پیچ، نورد پله پیچ، نورد پله گرد، محاسبه پله گرد، محاسبه پله پیچ، قیمت نرده گرد، قیمت پله گرد، پله گرد بتنی، پله گرد فلزی، پله گرد بتنی، پله گرد سنگی، پلان پله گرد، محاسبه پله گرد، قیمت نرده فرفورژه تراس، نرده فرفورژه بالکن، لیست قیمت نرده فرفورژه، انواع نرده فرفورژه، انواع پله گرد، انواع پله پیچ، قیمت هر متر نرده فرفورژه، پله گرد دوبلکس، پله پیچ دوبلکس

پله گرد و پله پیچ

راه پله، پله، نرده، پله گرد،پله پیچ، پله مارپیچ، پله قوسی، پله دکوراتیو، پله دوبلکس، پله ویلایی، پله فلزی، پله چوب، پله کنسولی، پله اسپیرال، پله دور لوله، پله دور میله، پله حول محور، پله حلزونی، پله لوکس، حفاظ، نرده، نرده چوب، نرده فلزی، نرده فرفورژه، گل نرده، نرده سی ان سی، شیشه لمینت، نرده استیل، نرده سیم بکسل، هندریل چوبی، هندریل استیل، سیم بکسل، نرده کابلی، نرده شیشه،نرده شیشه ای، کف پله، کف پوش، کاور چوب، کف پله چوبی، کف پله سنگ، کف پله شیشه، کف پله سنگ، پایه نرده، پایه صراحی، پایه خراطی، پایه سی ان سی، پایه چوبی، چوب روسی، چوب راش، چوب نراد، چوب بلوط، چوب گردو، چوب فینگر، ام دی اف، روکش چوب، روکش ام دی اف، پلی استر، پلی اورتان، رنگ آمیزی چوب، دکوراسیون چوبی، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون لوکس، نرده لوکس، نرده شیک، نرده دکوراتیو، پله لوکس، پله شیک، تولید نرده چوبی، نرده چوبی تراس، نرده چوبی باغچه، لیست قیمت نرده چوبی، نرده چوبی دست دوم، قیمت نرده چوبی تراس، نرده چوبی مدرن، نرده چوبی اصفهان، نرده چوبی تهران، نرده پله گرد، نرده چوبی پله گرد، نرده فرفورژه پله گرد، نصاب نرده چوبی، نرده خراطی چوبی، نرده پله دوبلکس، نرده پیچ چوبی، آموزش ساخت پله گرد چوبی، روش ساخت نرده چوبی، آموزش ساخت نرده چوبی، پله پیچ بتنی، پله پیچ فلزی، پله پیچ بتنی، پلان پله پیچ، نورد پله پیچ، نورد پله گرد، محاسبه پله گرد، محاسبه پله پیچ، قیمت نرده گرد، قیمت پله گرد، پله گرد بتنی، پله گرد فلزی، پله گرد بتنی، پله گرد سنگی، پلان پله گرد، محاسبه پله گرد، قیمت نرده فرفورژه تراس، نرده فرفورژه بالکن، لیست قیمت نرده فرفورژه، انواع نرده فرفورژه، انواع پله گرد، انواع پله پیچ، قیمت هر متر نرده فرفورژه، پله گرد دوبلکس، پله پیچ دوبلکس

پله پیچ پله گرد نرده فرفورژه

نرده فرفورژه یکی از بهترین نرده های روی پله گرد و پله پیچ می باشد و نرده فرفورژه  از زمانهای گذشته جزء نرده های لوکس و سلطنتی بوده است. نرده  فرفورژه بعد از نرده شیشه گرانترین نرده روی پله گرد است. البته این نکته قابل ذکر است که نرده فرفورژه صنعتی قیمت پایینی دارد ولی نرده های مجموعه بارمان به دلیل اینکه با تسمه در کوره گرم شده و با چکش کاری ساخته می شود، قیمت بالایی دارد. اگر قصد اجرای نرده فرفورژه روی پله گرد و پله پیچ خود را دارید این نکته را در نظر بگیرید که هنگام سفارش پله گرد حتما با سازنده پله گرد مشورت کنید و نرده فرفورژه را با سازه فلزی پله گرد همزمان نصب کنید. زیرا بعد از نصب سازه فلزی پله گرد، شابلون برداری و ساخت نرده در کارگاه بسیار زمان بر و سخت می شود. نرده با گلهای آماده بازاری بصورت کیلویی ساخته و نصب می گردد ولی زیبایی چندانی ندارد ولی نرده فرفورژه با گلهایی که ساخت دست و کوره می باشد بسیار زیباست و قیمت بالایی دارد. نکته قابل توجه این است که نرده فرفورژه هنگامی زیباست که هندریل چوبی روی نرده نصب گردد. بدون هندریل چوبی، نرده فرفورژه زیبایی چندانی ندارد. نرده فرفورژه روی پله گرد دو محور بسیار زیباتر از پله گرد تک محور میانی است. هنگام نصب نرده فرفورژه روی پله تک محور باید پایه های نرده روی کف پله نصب گردد و این یعنی اینکه این پایه مزاحم نصب کف پله چوبی می گردد و باید هنگام نصب نرده کف پله چوبی برش خورده و از زیبایی کف پله کاسته می گردد.

راه پله، پله، نرده، پله گرد،پله پیچ، پله مارپیچ، پله قوسی، پله دکوراتیو، پله دوبلکس، پله ویلایی، پله فلزی، پله چوب، پله کنسولی، پله اسپیرال، پله دور لوله، پله دور میله، پله حول محور، پله حلزونی، پله لوکس، حفاظ، نرده، نرده چوب، نرده فلزی، نرده فرفورژه، گل نرده، نرده سی ان سی، شیشه لمینت، نرده استیل، نرده سیم بکسل، هندریل چوبی، هندریل استیل، سیم بکسل، نرده کابلی، نرده شیشه،نرده شیشه ای، کف پله، کف پوش، کاور چوب، کف پله چوبی، کف پله سنگ، کف پله شیشه، کف پله سنگ، پایه نرده، پایه صراحی، پایه خراطی، پایه سی ان سی، پایه چوبی، چوب روسی، چوب راش، چوب نراد، چوب بلوط، چوب گردو، چوب فینگر، ام دی اف، روکش چوب، روکش ام دی اف، پلی استر، پلی اورتان، رنگ آمیزی چوب، دکوراسیون چوبی، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون لوکس، نرده لوکس، نرده شیک، نرده دکوراتیو، پله لوکس، پله شیک، تولید نرده چوبی، نرده چوبی تراس، نرده چوبی باغچه، لیست قیمت نرده چوبی، نرده چوبی دست دوم، قیمت نرده چوبی تراس، نرده چوبی مدرن، نرده چوبی اصفهان، نرده چوبی تهران، نرده پله گرد، نرده چوبی پله گرد، نرده فرفورژه پله گرد، نصاب نرده چوبی، نرده خراطی چوبی، نرده پله دوبلکس، نرده پیچ چوبی، آموزش ساخت پله گرد چوبی، روش ساخت نرده چوبی، آموزش ساخت نرده چوبی، پله پیچ بتنی، پله پیچ فلزی، پله پیچ بتنی، پلان پله پیچ، نورد پله پیچ، نورد پله گرد، محاسبه پله گرد، محاسبه پله پیچ، قیمت نرده گرد، قیمت پله گرد، پله گرد بتنی، پله گرد فلزی، پله گرد بتنی، پله گرد سنگی، پلان پله گرد، محاسبه پله گرد، قیمت نرده فرفورژه تراس، نرده فرفورژه بالکن، لیست قیمت نرده فرفورژه، انواع نرده فرفورژه، انواع پله گرد، انواع پله پیچ، قیمت هر متر نرده فرفورژه، پله گرد دوبلکس، پله پیچ دوبلکس

پله گرد پله پیچ دوبلکس

مرحله نهایی در ساخت پله گرد، اجرای دکوراسیون پله گرد می باشد. مرحله ای که تمام زحمات ما نتیجه داده و به ثمر می نشیند. امیدوارم تمامی کارفرمایان از روز اول ساخت پله گرد نتیجه نهایی حاصله از اجرای پله گرد را در نظر گرفته باشند و نوع چوب کف پله و نوع نرده را مشخص کرده باشند. مهمترین مسئله در فینیشینگ نهایی پله گرد اجرای کف پله می باشد

کف پله موضوعی است که تمامی کارفرمایان درگیر اجرای آن خواهند شد. معمولا کف پله از چوب و سنگ و شیشه می باشد ولی کف پله چوبی مرسوم ترین و بهترین کف پله در پله های گرد می باشد. چوب خاصیت گرمایی مناسبی دارد و فضای داخلی شما را گرمای خاصی می بخشد. چوب برآمده از طبیعت است و زیباست در صورتی که بطور مناسب اجرا شود و رنگ نهایی مناسبی داشته باشد.

کف پله های چوب معمولا از چوب راش و چوب روسی و چوب بلوط می باشد. چوب روسی مقاومت کمتری دارد و به مرور زمان سایش پیدا کرده و مناسب کف پله نمی باشد ولی معمولا در فضاهای بیرونی و مناطق مرطوب بهترین گزینه برای کف پله می باشد.

چوب راش مقاومت خوبی دارد و موج جنگلی دارد و معمولا به دلیل قیمت مناسب نسبت به چوب بلوط گزینه مناسبی برای کف پله می باشد.

چوب بلوط بسیار زیباست و موج زیبایی دارد. چوب بلوط ایرانی دارای خلل و فرج و ترکهای زیادی است و اصلا توصیه نمی گردد ولی چوب بلوط کانادایی و آمریکایی بسیار زیبا و مناسب برای کف پله می باشد. با توجه به قیمت بسیار بالای چوب بلوط معمولا کمتر مورد استفاده قرار می گیرد ولی اگر به عنوان کف پله استفاده گردد با پوشش نهایی کیلر بی رنگ پلی اورتان بسیار زیبا می گردد.

بعد از اجرای کف پله درز بسیار باریکی در حد 3 میلی متر در فاصله بین کف پله و شاسی پله ایجاد می گردد که باید با بتونه مناسب پر شود و این بر عهده رنگ کار است زیرا از این فضای باریک آشغال در فضای داخل کف پله وارد می شود و در آینده مشکلات عدیده ای برای محل زندگی شما ایجاد می کند.ک

راه پله، پله، نرده، پله گرد،پله پیچ، پله مارپیچ، پله قوسی، پله دکوراتیو، پله دوبلکس، پله ویلایی، پله فلزی، پله چوب، پله کنسولی، پله اسپیرال، پله دور لوله، پله دور میله، پله حول محور، پله حلزونی، پله لوکس، حفاظ، نرده، نرده چوب، نرده فلزی، نرده فرفورژه، گل نرده، نرده سی ان سی، شیشه لمینت، نرده استیل، نرده سیم بکسل، هندریل چوبی، هندریل استیل، سیم بکسل، نرده کابلی، نرده شیشه،نرده شیشه ای، کف پله، کف پوش، کاور چوب، کف پله چوبی، کف پله سنگ، کف پله شیشه، کف پله سنگ، پایه نرده، پایه صراحی، پایه خراطی، پایه سی ان سی، پایه چوبی، چوب روسی، چوب راش، چوب نراد، چوب بلوط، چوب گردو، چوب فینگر، ام دی اف، روکش چوب، روکش ام دی اف، پلی استر، پلی اورتان، رنگ آمیزی چوب، دکوراسیون چوبی، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون لوکس، نرده لوکس، نرده شیک، نرده دکوراتیو، پله لوکس، پله شیک، تولید نرده چوبی، نرده چوبی تراس، نرده چوبی باغچه، لیست قیمت نرده چوبی، نرده چوبی دست دوم، قیمت نرده چوبی تراس، نرده چوبی مدرن، نرده چوبی اصفهان، نرده چوبی تهران، نرده پله گرد، نرده چوبی پله گرد، نرده فرفورژه پله گرد، نصاب نرده چوبی، نرده خراطی چوبی، نرده پله دوبلکس، نرده پیچ چوبی، آموزش ساخت پله گرد چوبی، روش ساخت نرده چوبی، آموزش ساخت نرده چوبی، پله پیچ بتنی، پله پیچ فلزی، پله پیچ بتنی، پلان پله پیچ، نورد پله پیچ، نورد پله گرد، محاسبه پله گرد، محاسبه پله پیچ، قیمت نرده گرد، قیمت پله گرد، پله گرد بتنی، پله گرد فلزی، پله گرد بتنی، پله گرد سنگی، پلان پله گرد، محاسبه پله گرد، قیمت نرده فرفورژه تراس، نرده فرفورژه بالکن، لیست قیمت نرده فرفورژه، انواع نرده فرفورژه، انواع پله گرد، انواع پله پیچ، قیمت هر متر نرده فرفورژه، پله گرد دوبلکس، پله پیچ دوبلکس

پله گرد دکوراتیو نرده چوبی

نرده های چوبی در دو مدل کلاسیک و مدرن اجرا می شوند. اغلب نرده کلاسیک از پایه های خراطی شده ساخته می شود و تعدادی معدودی از کارفرمایان نرده کلاسیک cnc را انتخاب می کنند زیرا قیمت بالایی دارد ولی از نظر شکل ظاهری و زیبایی نرده های cnc بسیار زیبا هستند.

نرده ها به منظور حفاظت از سقوط از روی پله ها و همچنین به عنوان کمک کننده در بالا رفتن از پله ها مورد استفاده قرار می گیرند.

نرده ها مدلهای زیادی دارند که بصورت مختصر توضیحاتی درباره آن بیان می گردد:

نرده چوبی متداولترین نوع نرده در پله گرد است زیرا گرمای خاصی به دکوراسیون داخلی منرل می دهد ولی در نهایت سلیقه کارفرما در انتخاب نرده مهم است. نرده های چوبی از پایه های چوبی خراطی شده و پایه های cnc اجرا می گردد. نرده های مدرن چوبی ترکیبی از چوب و فلز می باشند که ترکیب زیبایی به فضا می دهد. هندریل چوبی روی نرده های چوبی با ابعاد مناسب و اجرای زیبا روی پایه ها قرار می گیرد و در نهایت رنگ کاری می گردد.

موضوع اصلی در نرده گرد، اجرای رنگ کاری نرده چوبی در داخل ساختمان است به این صورت که تمامی پایه ها و هندریل بصورت چوب خام روی پله گرد نصب می گردد و در نهایت نقاش چوب در محل پروژه رنگ را بصورت پاششی روی نرده می پاشد. موضوع بسیار مهم این است که ممکن است رنگ روی دیوار و وسایلی که داخل ساختمان است پاشیده شوند زیرا رنگ بصورت پاششی اجرا می گردد. رنگ کار چوب باید بسیار حرفا ای باشد و قبلا این مدل پایه ها را رنگ کرده باشد. رنگ کار چوب حرفه ای می داند که دیوارهای اطراف پله را باید با نایلونهای چسب دار کاور کند تا رنگ روی دیوارها نریزد. کف فضا باید پوشیده شود تا رنگ روی سنگ کف ساختمان نریزد. 

پایه های خراطی شده اغلب لب پریدگی دارند و نقاش حرفه ای باید تمامی آنها را بتونه کاری مناسبی انجام دهد. 

اجرای نرده چوبی حساسیت های خاص خود را دارد. در هنگام اجرای نرده چوبی باید توجه داشته باشید که گول برخی از فروشندگان را نخورید زیرا به طور مثال نرده را به شما به قیمت مشخصی می فروشند و در هنگام اجرا متوجه می شوید که فاصله بین پایه ها زیاد است و فروشنده بیان می کند که باید پایه اضافه از او خریداری کنید پس حتما از فروشنده نرده چوبی بخواهید تعداد پایه ها را در قرارداد مشخص کند. در هر متر روی پله گرد 4 عدد پایه مورد استفاده قرار می گیرد و در فضای پرتگاه ووید پله 5 عدد پایه نیاز است. 

راه پله، پله، نرده، پله گرد،پله پیچ، پله مارپیچ، پله قوسی، پله دکوراتیو، پله دوبلکس، پله ویلایی، پله فلزی، پله چوب، پله کنسولی، پله اسپیرال، پله دور لوله، پله دور میله، پله حول محور، پله حلزونی، پله لوکس، حفاظ، نرده، نرده چوب، نرده فلزی، نرده فرفورژه، گل نرده، نرده سی ان سی، شیشه لمینت، نرده استیل، نرده سیم بکسل، هندریل چوبی، هندریل استیل، سیم بکسل، نرده کابلی، نرده شیشه،نرده شیشه ای، کف پله، کف پوش، کاور چوب، کف پله چوبی، کف پله سنگ، کف پله شیشه، کف پله سنگ، پایه نرده، پایه صراحی، پایه خراطی، پایه سی ان سی، پایه چوبی، چوب روسی، چوب راش، چوب نراد، چوب بلوط، چوب گردو، چوب فینگر، ام دی اف، روکش چوب، روکش ام دی اف، پلی استر، پلی اورتان، رنگ آمیزی چوب، دکوراسیون چوبی، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون لوکس، نرده لوکس، نرده شیک، نرده دکوراتیو، پله لوکس، پله شیک

پله گرد دوبلکس

راه پله، پله، نرده، پله گرد،پله پیچ، پله مارپیچ، پله قوسی، پله دکوراتیو، پله دوبلکس، پله ویلایی، پله فلزی، پله چوب، پله کنسولی، پله اسپیرال، پله دور لوله، پله دور میله، پله حول محور، پله حلزونی، پله لوکس، حفاظ، نرده، نرده چوب، نرده فلزی، نرده فرفورژه، گل نرده، نرده سی ان سی، شیشه لمینت، نرده استیل، نرده سیم بکسل، هندریل چوبی، هندریل استیل، سیم بکسل، نرده کابلی، نرده شیشه،نرده شیشه ای، کف پله، کف پوش، کاور چوب، کف پله چوبی، کف پله سنگ، کف پله شیشه، کف پله سنگ، پایه نرده، پایه صراحی، پایه خراطی، پایه سی ان سی، پایه چوبی، چوب روسی، چوب راش، چوب نراد، چوب بلوط، چوب گردو، چوب فینگر، ام دی اف، روکش چوب، روکش ام دی اف، پلی استر، پلی اورتان، رنگ آمیزی چوب، دکوراسیون چوبی، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون لوکس، نرده لوکس، نرده شیک، نرده دکوراتیو، پله لوکس، پله شیک

پله گرد نرده چوب راش

پله گرد یکی از بهترین المانهای طراحی داخلی در سازه های دوبلکس است که امروزه در کشور ما بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. همین موضوع باعث شده است که این روزها اشخاص و شرکتهای زیادی به این کار روی بیاورند و تبلیغات گسترده ای در زمینه ساخت و اجرای پله گرد و پله پیچ مشاهده می گردد. اینکه کدام شرکت و کدام شخص برای انجام این کار بهتر است موضوع مهمی است که باید بررسی زیادی شود. حدود 60% کسانی که برای پله گرد به شرکتهای پله سازی مراجعه می کنند، یکبار در زندگی درگیر این مساله می شوند و اگر پله ای مناسب برای منزل ویلایی یا تجاری خود اجرا نکنند با خاطره ای بد از شرکت سازنده دیگر نیازی به پیگیری برای ساخت پله ندارند زیرا فقط یک ویلا یا یک واحد تجاری برای خود می سازند. حدود 40% مراجعه کنندگان برای پله گرد و پله پیچ سازندگان و کارفرمایانی هستند که سالانه یک یا دو پله سفارش می دهند به همین دلیل با اجرای یک پله و یا دو پله گرد شرکت مناسب را پیدا کرده و برای کارهای بعدی به آن شرکت مراجعه می کنند. پس برای کسانی که یکبار در عمر خود درگیر پله هستند بیشتر نیاز است که دقت کافی را داشته باشند تا بهترین شرکت سازنده پله گرد را پیدا کنند و با خیال آسوده پله گرد و نرده گرد و کف پله خود را اجرا کنند.

لازم به ذکر است شرکتهای متعددی این روزها در این صنعت پا به عرصه رقابت نهاده اند که تجربه کافی را ندارند پس تلاش می کنند با قیمت کمتر مشتری را به سمت خود جلب کنند. اکثر این شرکتها فقط سازه فلزی اجرا می کنند و برای اجرای دکوراسیون پله گرد شما را به شخص دیگری معرفی می کنند و یا خود با شما قرارداد می بندند و کار را به شخص دیگری واگذار می کنند. برای سفارش پله گرد در این صنعت تلاش کنید شرکتهایی که قدیمی تر هستند و نمونه کارهای مناسبی در سطح شهر دارند را جستجو کنید. به محل کارگاه پله سازی آنها بروید و کارهای اجرا شده آنها را ببینید. شما اگر فرد با تجربه ای در صتعت و یا بیزینس باشید با کمی صحبت کردن با شخص سازده پله گرد می توانید به راحتی اطلاعات او را بررسی کنید و با پله سازهای دیگر مقایسه کنید.
نوع چوب کف پله، نوع پایه های خراطی، نوع شیشه در نرده شیشه ای، اندازه ارتفاع نرده، ضخامت کف پله، عرض سازه و مطالب بسیاری است که باید از سازنده سوال کنید.
امیدواریم در این وبلاگ بتوانیم راهنماییهای لازم به منظور اجرای پله گرد مناسب را به شما ارئه کنیم و مورد استفاده شما قرار گیرد. تمامی اطلاعات در این وبلاگ صرفا از سالها تجربه در صنعت پله سازی برآمده است و کمک بسیاری به شما می کند.

پله پیچ اجرا شد با چوب راش و هندریل روسی میباشد این پله که روکش راش با مغز ام دی اف 16 میل میباشد مشابه با پله تمام چوب راش است اما از لحاظ مقاومت در برابر شرایط فیزیکی سایش و مقداری رطوبت دوام کمتری دارد از لحاظ قیمت کف پله ای در حدود 50 الی 100 هزار تومان کمتر میباشد  - پله پیچ دومحورباکس با کف پله چوب و نرده شیشه و شاسی چوبی هندریل چوبی پله دکوراتیو پله دوبلکس  وپله اجراشده از جنس ام دی اف 16 میلیمتری روکش بلوط میباشد با نرده سوراهی از جنس راش و رنگ استفاده شده پلی اورتان میباشد 

پروژه پله گرد پله گرد#پله گرد#

کمونه راه پله: چیست.درحالتی که پلکان در یک فضای بسته ساخته شود به ان راه پله گفته میشود.راه پله یکی از اجزای ساختمان و به عنوان عاملی جهت جابجایی در طبقات شناخته میشود.قطعا مانند هر یک از دیگر اجزا بنا استاندارد هایی در مورد احداث راه پله هم وجود دارد که با رعایت ابعاد انها نکات اجرایی به بهترین شکل وجود خواهد داشت.حداکثر تعداد پله ها در هر شکست 12 عدد بوده و درصورتی که که اختلاف ارتفاع با این تعداد پله برطرف نشد نیاز به قرار دادن پاگرد بین پله ها وجود دارد ارتفاع پله ها بین 15 تا 18 و گاها تا 20  سانتیمتر هم میرسد هرچه ارتفاع کمتر باشد عرض کف پله هم کمتر است کف پله حدود 32 سانتی متر است و طول پله طبق فضای موجود 90 تا 110 سانتی متر است.اهمیت نرده راه پله در فضای داخلی برای داشتن راه پله مطمعن باید از نرده راه پله استفاده شود 

پله چوبی -  پایه سوراهی- پله گرد - پله گرد فلزی - کف پله چوب - نرده سوراهی - پله پیج  - روکش راش- رنگ پلی اورتان پله چوبی پله گرد 

راه پله، پله، نرده، پله گرد،پله پیچ، پله مارپیچ، پله قوسی، پله دکوراتیو، پله دوبلکس، پله ویلایی، پله فلزی، پله چوب، پله کنسولی، پله اسپیرال، پله دور لوله، پله دور میله، پله حول محور، پله حلزونی، پله لوکس، حفاظ، نرده، نرده چوب، نرده فلزی، نرده فرفورژه، گل نرده، نرده سی ان سی، شیشه لمینت، نرده استیل، نرده سیم بکسل، هندریل چوبی، هندریل استیل، سیم بکسل، نرده کابلی، نرده شیشه،نرده شیشه ای، کف پله، کف پوش، کاور چوب، کف پله چوبی، کف پله سنگ، کف پله شیشه، کف پله سنگ، پایه نرده، پایه صراحی، پایه خراطی، پایه سی ان سی، پایه چوبی، چوب روسی، چوب راش، چوب نراد، چوب بلوط، چوب گردو، چوب فینگر، ام دی اف، روکش چوب، روکش ام دی اف، پلی استر، پلی اورتان، رنگ آمیزی چوب، دکوراسیون چوبی، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون لوکس، نرده لوکس، نرده شیک، نرده دکوراتیو، پله لوکس، پله شیک، تولید نرده چوبی، نرده چوبی تراس، نرده چوبی باغچه، لیست قیمت نرده چوبی، نرده چوبی دست دوم، قیمت نرده چوبی تراس، نرده چوبی مدرن، نرده چوبی اصفهان، نرده چوبی تهران، نرده پله گرد، نرده چوبی پله گرد، نرده فرفورژه پله گرد، نصاب نرده چوبی، نرده خراطی چوبی، نرده پله دوبلکس، نرده پیچ چوبی، آموزش ساخت پله گرد چوبی، روش ساخت نرده چوبی، آموزش ساخت نرده چوبی، پله پیچ بتنی، پله پیچ فلزی، پله پیچ بتنی، پلان پله پیچ، نورد پله پیچ، نورد پله گرد، محاسبه پله گرد، محاسبه پله پیچ، قیمت نرده گرد، قیمت پله گرد، پله گرد بتنی، پله گرد فلزی، پله گرد بتنی، پله گرد سنگی، پلان پله گرد، محاسبه پله گرد، قیمت نرده فرفورژه تراس، نرده فرفورژه بالکن، لیست قیمت نرده فرفورژه، انواع نرده فرفورژه، انواع پله گرد، انواع پله پیچ، قیمت هر متر نرده فرفورژه، پله گرد دوبلکس، پله پیچ دوبلکس

پله گرد پله پیچ نرده چوبی

راه پله، پله، نرده، پله گرد،پله پیچ، پله مارپیچ، پله قوسی، پله دکوراتیو، پله دوبلکس، پله ویلایی، پله فلزی، پله چوب، پله کنسولی، پله اسپیرال، پله دور لوله، پله دور میله، پله حول محور، پله حلزونی، پله لوکس، حفاظ، نرده، نرده چوب، نرده فلزی، نرده فرفورژه، گل نرده، نرده سی ان سی، شیشه لمینت، نرده استیل، نرده سیم بکسل، هندریل چوبی، هندریل استیل، سیم بکسل، نرده کابلی، نرده شیشه،نرده شیشه ای، کف پله، کف پوش، کاور چوب، کف پله چوبی، کف پله سنگ، کف پله شیشه، کف پله سنگ، پایه نرده، پایه صراحی، پایه خراطی، پایه سی ان سی، پایه چوبی، چوب روسی، چوب راش، چوب نراد، چوب بلوط، چوب گردو، چوب فینگر، ام دی اف، روکش چوب، روکش ام دی اف، پلی استر، پلی اورتان، رنگ آمیزی چوب، دکوراسیون چوبی، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون لوکس، نرده لوکس، نرده شیک، نرده دکوراتیو، پله لوکس، پله شیک، تولید نرده چوبی، نرده چوبی تراس، نرده چوبی باغچه، لیست قیمت نرده چوبی، نرده چوبی دست دوم، قیمت نرده چوبی تراس، نرده چوبی مدرن، نرده چوبی اصفهان، نرده چوبی تهران، نرده پله گرد، نرده چوبی پله گرد، نرده فرفورژه پله گرد، نصاب نرده چوبی، نرده خراطی چوبی، نرده پله دوبلکس، نرده پیچ چوبی، آموزش ساخت پله گرد چوبی، روش ساخت نرده چوبی، آموزش ساخت نرده چوبی، پله پیچ بتنی، پله پیچ فلزی، پله پیچ بتنی، پلان پله پیچ، نورد پله پیچ، نورد پله گرد، محاسبه پله گرد، محاسبه پله پیچ، قیمت نرده گرد، قیمت پله گرد، پله گرد بتنی، پله گرد فلزی، پله گرد بتنی، پله گرد سنگی، پلان پله گرد، محاسبه پله گرد، قیمت نرده فرفورژه تراس، نرده فرفورژه بالکن، لیست قیمت نرده فرفورژه، انواع نرده فرفورژه، انواع پله گرد، انواع پله پیچ، قیمت هر متر نرده فرفورژه، پله گرد دوبلکس، پله پیچ دوبلکس

پله گرد با نرده های چوبی سفید رنگ

راه پله، پله، نرده، پله گرد،پله پیچ، پله مارپیچ، پله قوسی، پله دکوراتیو، پله دوبلکس، پله ویلایی، پله فلزی، پله چوب، پله کنسولی، پله اسپیرال، پله دور لوله، پله دور میله، پله حول محور، پله حلزونی، پله لوکس، حفاظ، نرده، نرده چوب، نرده فلزی، نرده فرفورژه، گل نرده، نرده سی ان سی، شیشه لمینت، نرده استیل، نرده سیم بکسل، هندریل چوبی، هندریل استیل، سیم بکسل، نرده کابلی، نرده شیشه،نرده شیشه ای، کف پله، کف پوش، کاور چوب، کف پله چوبی، کف پله سنگ، کف پله شیشه، کف پله سنگ، پایه نرده، پایه صراحی، پایه خراطی، پایه سی ان سی، پایه چوبی، چوب روسی، چوب راش، چوب نراد، چوب بلوط، چوب گردو، چوب فینگر، ام دی اف، روکش چوب، روکش ام دی اف، پلی استر، پلی اورتان، رنگ آمیزی چوب، دکوراسیون چوبی، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون لوکس، نرده لوکس، نرده شیک، نرده دکوراتیو، پله لوکس، پله شیک، تولید نرده چوبی، نرده چوبی تراس، نرده چوبی باغچه، لیست قیمت نرده چوبی، نرده چوبی دست دوم، قیمت نرده چوبی تراس، نرده چوبی مدرن، نرده چوبی اصفهان، نرده چوبی تهران، نرده پله گرد، نرده چوبی پله گرد، نرده فرفورژه پله گرد، نصاب نرده چوبی، نرده خراطی چوبی، نرده پله دوبلکس، نرده پیچ چوبی، آموزش ساخت پله گرد چوبی، روش ساخت نرده چوبی، آموزش ساخت نرده چوبی، پله پیچ بتنی، پله پیچ فلزی، پله پیچ بتنی، پلان پله پیچ، نورد پله پیچ، نورد پله گرد، محاسبه پله گرد، محاسبه پله پیچ، قیمت نرده گرد، قیمت پله گرد، پله گرد بتنی، پله گرد فلزی، پله گرد بتنی، پله گرد سنگی، پلان پله گرد، محاسبه پله گرد، قیمت نرده فرفورژه تراس، نرده فرفورژه بالکن، لیست قیمت نرده فرفورژه، انواع نرده فرفورژه، انواع پله گرد، انواع پله پیچ، قیمت هر متر نرده فرفورژه، پله گرد دوبلکس، پله پیچ دوبلکس

پله گرد فلزی نرده فرفورژه

راه پله، پله، نرده، پله گرد،پله پیچ، پله مارپیچ، پله قوسی، پله دکوراتیو، پله دوبلکس، پله ویلایی، پله فلزی، پله چوب، پله کنسولی، پله اسپیرال، پله دور لوله، پله دور میله، پله حول محور، پله حلزونی، پله لوکس، حفاظ، نرده، نرده چوب، نرده فلزی، نرده فرفورژه، گل نرده، نرده سی ان سی، شیشه لمینت، نرده استیل، نرده سیم بکسل، هندریل چوبی، هندریل استیل، سیم بکسل، نرده کابلی، نرده شیشه،نرده شیشه ای، کف پله، کف پوش، کاور چوب، کف پله چوبی، کف پله سنگ، کف پله شیشه، کف پله سنگ، پایه نرده، پایه صراحی، پایه خراطی، پایه سی ان سی، پایه چوبی، چوب روسی، چوب راش، چوب نراد، چوب بلوط، چوب گردو، چوب فینگر، ام دی اف، روکش چوب، روکش ام دی اف، پلی استر، پلی اورتان، رنگ آمیزی چوب، دکوراسیون چوبی، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون لوکس، نرده لوکس، نرده شیک، نرده دکوراتیو، پله لوکس، پله شیک، تولید نرده چوبی، نرده چوبی تراس، نرده چوبی باغچه، لیست قیمت نرده چوبی، نرده چوبی دست دوم، قیمت نرده چوبی تراس، نرده چوبی مدرن، نرده چوبی اصفهان، نرده چوبی تهران، نرده پله گرد، نرده چوبی پله گرد، نرده فرفورژه پله گرد، نصاب نرده چوبی، نرده خراطی چوبی، نرده پله دوبلکس، نرده پیچ چوبی، آموزش ساخت پله گرد چوبی، روش ساخت نرده چوبی، آموزش ساخت نرده چوبی، پله پیچ بتنی، پله پیچ فلزی، پله پیچ بتنی، پلان پله پیچ، نورد پله پیچ، نورد پله گرد، محاسبه پله گرد، محاسبه پله پیچ، قیمت نرده گرد، قیمت پله گرد، پله گرد بتنی، پله گرد فلزی، پله گرد بتنی، پله گرد سنگی، پلان پله گرد، محاسبه پله گرد، قیمت نرده فرفورژه تراس، نرده فرفورژه بالکن، لیست قیمت نرده فرفورژه، انواع نرده فرفورژه، انواع پله گرد، انواع پله پیچ، قیمت هر متر نرده فرفورژه، پله گرد دوبلکس، پله پیچ دوبلکس

پله گرد پله پیچ نرده مدرن چوبی

راه پله، پله، نرده، پله گرد،پله پیچ، پله مارپیچ، پله قوسی، پله دکوراتیو، پله دوبلکس، پله ویلایی، پله فلزی، پله چوب، پله کنسولی، پله اسپیرال، پله دور لوله، پله دور میله، پله حول محور، پله حلزونی، پله لوکس، حفاظ، نرده، نرده چوب، نرده فلزی، نرده فرفورژه، گل نرده، نرده سی ان سی، شیشه لمینت، نرده استیل، نرده سیم بکسل، هندریل چوبی، هندریل استیل، سیم بکسل، نرده کابلی، نرده شیشه،نرده شیشه ای، کف پله، کف پوش، کاور چوب، کف پله چوبی، کف پله سنگ، کف پله شیشه، کف پله سنگ، پایه نرده، پایه صراحی، پایه خراطی، پایه سی ان سی، پایه چوبی، چوب روسی، چوب راش، چوب نراد، چوب بلوط، چوب گردو، چوب فینگر، ام دی اف، روکش چوب، روکش ام دی اف، پلی استر، پلی اورتان، رنگ آمیزی چوب، دکوراسیون چوبی، دکوراسیون داخلی، دکوراسیون لوکس، نرده لوکس، نرده شیک، نرده دکوراتیو، پله لوکس، پله شیک، تولید نرده چوبی، نرده چوبی تراس، نرده چوبی باغچه، لیست قیمت نرده چوبی، نرده چوبی دست دوم، قیمت نرده چوبی تراس، نرده چوبی مدرن، نرده چوبی اصفهان، نرده چوبی تهران، نرده پله گرد، نرده چوبی پله گرد، نرده فرفورژه پله گرد، نصاب نرده چوبی، نرده خراطی چوبی، نرده پله دوبلکس، نرده پیچ چوبی، آموزش ساخت پله گرد چوبی، روش ساخت نرده چوبی، آموزش ساخت نرده چوبی، پله پیچ بتنی، پله پیچ فلزی، پله پیچ بتنی، پلان پله پیچ، نورد پله پیچ، نورد پله گرد، محاسبه پله گرد، محاسبه پله پیچ، قیمت نرده گرد، قیمت پله گرد، پله گرد بتنی، پله گرد فلزی، پله گرد بتنی، پله گرد سنگی، پلان پله گرد، محاسبه پله گرد، قیمت نرده فرفورژه تراس، نرده فرفورژه بالکن، لیست قیمت نرده فرفورژه، انواع نرده فرفورژه، انواع پله گرد، انواع پله پیچ، قیمت هر متر نرده فرفورژه، پله گرد دوبلکس، پله پیچ دوبلکس

ملاقات در دفتر

 

تلفن دفتر مرکزی: 44297804-44297806-44297812

021-44297812 فکس دفتر مرکزی

021-56117160-تلفن کارگاه

 

hideشنبه-۴شنبه------- ۸ صبح - ۵ بعدظهر

hide۵شنبه ------------ ۸ صبح - ۳ بعدظهر

hideجمعه ------------------ تعطیل است

 

طراح سایت

طراحی سایت و سئو :مهندس مرتضی خیری 
  http://sitevaseo.ir   وب سایت: